DE KUNSTENAARS

   Pierre Berthet

Diverses sources vibratoires telles que des haut-parleurs, un ressort ou une cloche sont utilisées mécaniquement ou manuellement pour faire vibrer des fils d’acier tendus à travers la cour, aboutissant à des bidons-resonnateurs suspendus.


  Caroline Coolen

Caroline Coolen structureert, ordent en verzamelt impulsen uit de ‘Umwelt’. Ze geeft, zoals men van elke kunstenaar verwacht, vorm aan een nieuw universum. Ze brengt dingen bij elkaar of stelt ze tegenover elkaar. Door het samenbrengen van elementen uit diverse werelden en de daarbij horende betekenissen, creëert zij een bevreemdende, bijna surrealistische, wereld. Zij bewerkstelligt een huwelijk tussen de kunsten, tussen beeldhouw-en schilderkunst, tussen twee-en driedimensionale kunsten en schrikt, vanuit eenzelfde rechtlijnigheid, niet terug om ook de architecturale ruimte in haar werk te betrekken. Het vormgeven van deze wereld is een permanente opdracht waarbij elke periode zijn betekenis heeft voor de volgende, waarbij elke denker een onmisbare schakel is voor een volgende en waarbij elk werk de aanzet kan zijn voor een ander.
Tekst: Dan Holsbeek


  Antoine Coulon

Recréer un arbre, un élément de paysage et ses “motifs” et en abstraire et extraire les codes de représentations des surfaces pour voir jusqu’où ces formes y font encore référence.


  Vincent Halflants - Een zekere zomerzonnewende

Een roestvrije staaf van 15 meter lang wordt vertikaal geplaatst in een hoek van 88 graden. Deze staaf bestaat uit drie in elkaar schuivende elementen. De diameter van elk element versmalt naar boven toe. Deze schuine roestvrije lijn moet op een afstand van 500 meter zichtbaar zijn wanneer de zon er op weerkaatst en onzichtbaar bij betrokken hemel. De staaf is als een pijl in de grond op een hoek van het landschap geïnstalleerd.


   Bernd Lohaus

Het combineren van sobere, massief sculpturale vormen, beschreven met enigmatische en gebalde taalfragmenten, vormt al jaren het fundament van het werk van Bernd Lohaus (°1940, Düsseldorf). Reeds decennia lang bouwt hij aan een zeer coherent oeuvre. De lichamelijke en mentale arbeid die het opstellen en constelleren van de zware houten elementen vereist, vormt voor Lohaus een wezenlijk aspect van zijn werk. Het veroorzaakt een fysische spanningskracht tussen het gekozen materiaal en de kunstenaar zelf. Het letterlijk en mankundig ‘manipuleren’ van de onderdelen van een sculptuur is immers niet meer mogelijk: het opstellen van de kunstwerken wordt in de opbouw van de tentoonstelling zelf een sociaal feit dat overleg, twijfel en mechanische behendigheid vereist. Het over en naast elkaar schuiven van loodzware balken tot een open, toegankelijke en zelfs betreedbare sculptuur koppelt de intuïtieve artistieke en filosofische bedoelingen van de kunstenaar aan de plaatsgebonden beperkingen van de tentoonstellingsruimte. De sculptuur wordt hierdoor meer en meer een plaats. …


  Leen Lybeer

de vorm is ontleend aan het halfcirkelvormig trappengestel bij Griekse openluchttheaters en van sommige apsissen en ingangstrappen bij vroeg romaanse kerken lijnen maken vormen en worden een singulier beeld; dit beeld gaat over in een ruimtelijke vastlegging, een ruimtelijke suggestie.


   Macken & Macken

Macken & Macken (België), voornamelijk actief als architectuurbureau, wil met hun ‘ghostlights’ (1996) het beukenbos verlichten. Door deze ingreep wordt het scherpe contrast tussen donker bos en fel bezonde weide schijnbaar opgeheven.


   Peter Morrens - “De lange tijd”, of “nooit meer”
(werktitels voor speelhoven 2006)

Certain D I S P O S I T I O N S, of the o b j e c t s of nature, are adapted to excite particular ideas & sensations... instantaneously distinguished by our feelings.
B E A U T Y A L O N E is not so engaging as this species of character.... (wich) affects our sensibility....

The P O W E R of such characters is ... (that they) are connected with others and related ... by a S I M I L I T U D E in the sensation they excite.. We follow the track they have BEGUN... the scenes of nature have a power to affect our imagination and our sensibility... the emotion often spreads far beyond the occasion: when the passions are roused, their course is unrestrained.

Thomas Whately (1770): “Observations on modern gardening”


   Peter Rogiers - “Too much choice”

‘Early century mist’, een ironische titel van één van zijn etsen – refererend naar de zucht van de geschiedenis, alles op te delen (bijvoorbeeld in tijdsperioden). Rogiers suggereert hiermee dat zijn werk primair, plastisch en psychologisch functioneert...Dit is zijn belangstelling, rond dit gegeven draait zijn werk...’in cirkels’...tegenstrijdig en voor het individu...subjectief.... Zijn werk is een alibi om te ontsnappen, grote openingen te houden ...al beseft hij dat ook dit een utopie is...


  Oxana Taran

"Voor de tentoonstelling te Speelhoven stel ik een project ‘in situ’ voor. Het gaat over het creëren van een imaginaire ruimte door gebruik te maken van het medium schilderkunst. Zes schilderijen van verschillend formaat functioneren als ‘spiegelbeelden’ van een in de realiteit onbestaand interieur. Een tafel met verschillende glazen voorwerpen uit de jaren ‘70-‘80 van de vorige eeuw, een palmboom in een keramische pot, elektrische lampen, … Deze schilderijen worden in de lege kamer opgehangen. Ze wekken bij de toeschouwer de verbeelding van de ‘andere’ imaginaire plek op."